BỂ CÁCH THỦY LAUDA, Model Aqualine AL 2

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: LAUDA - GERMANY

Mã hàng: Model Aqualine AL 2, Cat. No: LCB 0723

Bể cách thủy - Water bath
Model Aqualine AL 2 / Cat. No: LCB 0723
Hãng sản xuất: LAUDA - Đức
Xuất xứ Đức

- Thang nhiệt độ: 25...95 °C
- Độ ổn định nhiệt độ: 0.2 °C
- Công suất gia nhiệt: 0.5 kW
- Dung tích sử dụng: 0.9...1.7 lít

Bể cách thủy - Water bath
Model Aqualine AL 2
Cat. No: LCB 0723
Hãng sản xuất: LAUDA - Đức
Xuất xứ Đức

- Thang nhiệt độ: 25...95 °C
- Độ ổn định nhiệt độ: 0.2 °C
- Công suất gia nhiệt: 0.5 kW
- Dung tích sử dụng: 0.9...1.7 lít
- Kích thước sử dụng bể: Bath opening/Bath depth: 300x151/65 mm
- Cat. No.230 V; 50/60 Hz: LCB 0723

Các model khác: Aqualine water baths:

  Aqualine AL 2 Aqualine AL 5 Aqualine AL 12 Aqualine AL 18 Aqualine AL 25
Working temperature range 25 °C to 95 °C 25 °C to 95 °C 25 °C to 95 °C 25 °C to 95 °C 25 °C to 95 °C
Temperature stability 0.2 ±K 0.2 ±K 0.2 ±K 0.2 ±K 0.2 ±K
Heater power 0.5 kW 0.5 kW 1.0 kW 1.2 kW 1.2 kW
Bath volume 0.90 L to 1.7 L 1.00 L to 5 L 2 L to 12 L 3 L to 18 L 3 L to 25 L
Bath opening 300 mm x 151 mm 300 mm x 151 mm 329 mm x 300 mm 505 mm x 300 mm 505 mm x 300 mm
Bath depth 65 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm

Aqualine accessories: 
Test tube racks 
Polypropylene up to 95 °C

Test tube rack 
Stainless steel up to 150 °C

Platform
Stainless steel up to 100 °C, with eight height adjustable steps

 

Zalo 0918.511.731