BỘ DUNG DỊCH Thermo Scientific

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: THERMO SCIENTIFIC - USA

Mã hàng: No. 910104, No. 910107, No. 910110, No. 810001, No 810007

BỘ DUNG DỊCH
Hãng sản xuất: Thermo Scientific - USA

No. 910104 - Orion™ PH Buffer Bottles Red 4.01 475ml
No. 910107 - Orion™ PH Buffer Bottles Yellow 7.00 475ml
No. 910110 - Orion™ PH Buffer Bottles Blue 10.01 475ml
No. 810001 - ROSS ELECTRODE STORAGE SOLUTION 475ML
No 810007 - Orion™ PH Electrode Filling Solution Filling Solution

BỘ DUNG DỊCH
Hãng sản xuất: Thermo Scientific - USA

Dung dịch chuẩn pH
No. 910104 - Orion™ PH Buffer Bottles Red 4.01 475ml
No. 910107 - Orion™ PH Buffer Bottles Yellow 7.00 475ml
No. 910110 - Orion™ PH Buffer Bottles Blue 10.01 475ml

- Dung dịch bảo quản điện cực pH
No. 810001 - ROSS ELECTRODE STORAGE SOLUTION 475ML

- Dung dịch châm điện cực pH
No 810007 - Orion™ PH Electrode Filling Solution Filling Solution

Zalo 0918.511.731