BỘ KÍNH LỌC CHUẨN HELLMA, 666-S000

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: HELLMA ANALYTICS - GERMANY

Mã hàng: Type 666-S000

BỘ KÍNH LỌC CHUẨN HELLMA
Type 666-S000
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức

+ Glass Filter Set dùng kiểm tra độ chính xác bước sóng và độ chính xác trắc quang cho máy quang phổ

BỘ KÍNH LỌC CHUẨN HELLMA
Type 666-S000
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức


Bộ kính lọc chuẩn - Glass Filter Set dùng kiểm tra độ chính xác bước sóng và độ chính xác trắc quang cho máy quang phổ.
Bao gồm: 
+ F1 Holmium Glass Filter
+ F2 Neutral Density Glass Filter (0.25 Abs)
+ F3 Neutral Density Glass Filter (0.5 Abs)
+ F4 Neutral Density Glass Filter (1.0 Abs)
+ F0 Reference Filter Frame
Bước sóng hấp thu:
666-F1: 279.3 nm, 360.8 nm, 453.4 nm, 536.4 nm, 637.5 nm
666-F2 440 nm, 465 nm, 546.1 nm, 590 nm, 635 nm
666-F3 440 nm, 465 nm, 546.1 nm, 590 nm, 635 nm
666-F4 440 nm, 465 nm, 546.1 nm, 590 nm, 635 nm

Zalo 0918.511.731