Bộ test kit Coliform/ E. coli, Code 56K009701

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: LOVIBOND - GERMANY & UK

Mã hàng: Bộ test kit Coliform/ E. coli, Order No. 56K009701

Bộ test kit Coliform/ E. coli
Order No. 56K009701
Hãng sản xuất: Lovibond/Tintometer – Đức

Bộ test kit Coliform/ E. coli
Order No. 56K009701
Hãng sản xuất: Lovibond/Tintometer – Đức

- This kit includes:
+ 56B002125: Coliform/E.coli test set
(includes 25 test sachets & 25 sample bags), 25 Tests/Pack
+ 56B001425 Coliform/E.coli sachets, 25 Tests/Pack
+ 56B001525 100ml Sample Bags (with thiosulphate), 25 Tests/Pack
+ 56B001601 UV Lamp (battery operated)

Zalo 0918.511.731