Cân kỹ thuật, BTC-Series

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: PHOENIX INSTRUMENT - GERMANY

Mã hàng: Model BTC-423, BTC-423V, BTC-323, BTC-323V, BTC-223, BTC-223V

Cân kỹ thuật - Toploading balances BTC-Series
Hãng sản xuất: Phoenix - Germany

BTC-423 Standard toploading balance, internal calibration, 1 mg x 420 g  
BTC-323 Standard toploading balance, internal calibration, 1 mg x 320 g  
BTC-223 Standard toploading balance, internal calibration, 1 mg x 220 g 

Cân kỹ thuật - Toploading balances BTC-Series
Hãng sản xuất: Phoenix - Germany
BTC-423 Standard toploading balance, internal calibration, 1 mg x 420 g  
BTC-323 Standard toploading balance, internal calibration, 1 mg x 320 g  
BTC-223 Standard toploading balance, internal calibration, 1 mg x 220 g 

 

Model

BTC-423
BTC-423V
BTC-323
BTC-323V
BTC-223
BTC-223V
Accuracy

0,001g
0,001g
0,001g
0,001g
0,001g
0,001g
Capacity

420g
420g
320g
320g
220g
220g
Pan size

110mm
110mm
110mm
110mm
110mm
110mm
Calibration

Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Meas.
time

2 sec
2 sec
2 sec
2 sec
2 sec
2 sec
EU
verification

No
Yes
No
Yes
No
Yes
Zalo 0918.511.731