Cân kỹ thuật, BTD-Series

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: PHOENIX INSTRUMENT - GERMANY

Mã hàng: BTD-Series

Cân kỹ thuật - Toploading balances BTD-Series
Hãng sản xuất: PHOENIX - Germany

BTD-423 Standard toploading balance, 1 mg x 420 g  
BTD-323 Standard toploading balance, 1 mg x 320 g  
BTD-223 Standard toploading balance, 1 mg x 220 g 
BTD-4202 Standard toploading balance, 0,01g x 4200g 
BTD-3202 Standard toploading balance, 0,01g x 3200g
BTD-2202 Standard toploading balance, 0,01g x 2200g

Cân kỹ thuật - Toploading balances BTD-Series
Hãng sản xuất: PHOENIX - Germany

BTD-423 Standard toploading balance, 1 mg x 420 g  
BTD-323 Standard toploading balance, 1 mg x 320 g  
BTD-223 Standard toploading balance, 1 mg x 220 g 
BTD-4202 Standard toploading balance, 0,01g x 4200g 
BTD-3202 Standard toploading balance, 0,01g x 3200g
BTD-2202 Standard toploading balance, 0,01g x 2200g
 

Model

BTD-423
BTD-423V
BTD-323
BTD-323V
BTD-223 
BTD-223V
BTD-4202
BTD-4202V
BTD-3202
BTD-3202V
BTD-2202
BTD-2202V
Accuracy
0,001g
0,001g
0,001g
0,001g
0,001g
0,001g
0,01g
0,01g
0,01g
0,01g
0,01g
0,01g
Capacity

420g
420g
320g
320g
220g
220g
4200g
4200g
3200g
3200g
2200g
2200g
Pan size

110mm
110mm
110mm
110mm
110mm
110mm
167x181mm
167x181mm
167x181mm
167x181mm
167x181mm
167x181mm
Calibration

Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Meas.
time


2 sec
2 sec
2 sec
2 sec
2 sec
2 sec
2 sec
2 sec
2 sec
2 sec
2 sec
2 sec
Zalo 0918.511.731