Cân kỹ thuật, BTE-Series

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: PHOENIX INSTRUMENT - GERMANY

Mã hàng: Model BTE-622, BTE-6201, BTE-4201, BTE-2201, BTE-6200

Cân kỹ thuật - Toploading balances BTE-Series
Hãng sản xuất: PHOENIX - Germany
BTE-622 Toploading balance, 0,01 g x 620 g 
BTE-6201 Toploading balance, 0,1 g x 6200 g
BTE-4201 Toploading balance, 0,1 g x 4200 g 

Cân kỹ thuật - Toploading balances BTE-Series
Hãng sản xuất: PHOENIX - Germany
BTE-622 Toploading balance, 0,01 g x 620 g 
BTE-6201 Toploading balance, 0,1 g x 6200 g
BTE-4201 Toploading balance, 0,1 g x 4200 g 

Model


BTE-622
BTE-6201
BTE-4201
BTE-2201
BTE-6200
Accuracy


0,01 g
0,1 g
0,1 g
0,1 g
1 g
Capacity


620 g
6200 g
4200 g
2200 g
6200 g
Pan size


110 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
Calibration


extern
extern
extern
extern
extern
Measuring
time


2 sec
2 sec
2 sec
2 sec
2 sec
EU Verification

No
No
No
No
No
Zalo 0918.511.731