Cân kỹ thuật, BTF-Series

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: PHOENIX INSTRUMENT - GERMANY

Mã hàng: Model BTF-1003, BTF-1003i, BTF-6202, BTF-6202i, BTF-3102, BTF-3102i

Cân kỹ thuật - Toploading balances BTF-Series
Hãng sản xuất: PHOENIX - Germany

BTF-1003 Toploading balance, 1 mg x 1000 g
BTF-1003i Toploading balance, internal calibration, 1 mg x 1000 g 
BTF-6202 Toploading balance, 0,01 g x 6200 g 
BTF-6202i Toploading balance, internal calibration, 0,01 g x 6200 g
BTF-3102 Toploading balance, 0,01 g x 3100 g 
BTF-3102i Toploading balance, internal calibration, 0,01 g x 3100 g 

Cân kỹ thuật - Toploading balances BTF-Series
Hãng sản xuất: PHOENIX - Germany

BTF-1003 Toploading balance, 1 mg x 1000 g
BTF-1003i Toploading balance, internal calibration, 1 mg x 1000 g 
BTF-6202 Toploading balance, 0,01 g x 6200 g 
BTF-6202i Toploading balance, internal calibration, 0,01 g x 6200 g
BTF-3102 Toploading balance, 0,01 g x 3100 g 
BTF-3102i Toploading balance, internal calibration, 0,01 g x 3100 g 

Model

BTF-1003
BTF-1003i
BTF-6202
BTF-6202i
BTF-3102
BTF-3102i
Accuracy

0,001g
0,001g
0,01g
0,01g
0,01g
0,01g
Capacity

1000g
1000g
6200g
6200g
3100g
3100g
Pan size

110mm
110mm
160mm
160mm
160mm
160mm
Calibration

External
Internal
External
Internal
External
Internal
Meas.
time

3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
Zalo 0918.511.731