Cân kỹ thuật, BTG-Series

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: PHOENIX INSTRUMENT - GERMANY

Mã hàng: Model BTG-303, BTG-2002, BTG-6001

Cân kỹ thuật - Toploading balances BTG-Series
Hãng sản xuất: Phoenix - Germany

BTG-303 Toploading balance, 1 mg x 300 g 
BTG-2002 Toploading balance, 0,01 g x 2000 g 
BTG-6001 Toploading balance, 0,1 g x 6000 g 

Cân kỹ thuật - Toploading balances BTG-Series
Hãng sản xuất: Phoenix - Germany

BTG-303 Toploading balance, 1 mg x 300 g 
BTG-2002 Toploading balance, 0,01 g x 2000 g 
BTG-6001 Toploading balance, 0,1 g x 6000 g 

Model


BTG-303 
BTG-2002
BTG-6001

 
Accuracy

0,001 g
0,01 g
0,1 g
Capacity

300 g
2000 g
6000 g
Pan size


118 mm
188 x 148 mm
188 x 148 mm
 
Calibration

Extern
Extern
Extern
Measuring
time


2-3 sec
2 sec
2 sec
Zalo 0918.511.731