Cân kỹ thuật, CA-Series

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: PHOENIX INSTRUMENT - GERMANY

Mã hàng: Model CA-103, CA-802, CA-402, CA-202, CA-4001, CA-2001, CA-6000

Cân kỹ thuật - Compact balance CA-Series
Hãng sản xuất: Phoenix - Germany
CA-802 Compact balance, 0,01g x 800g 
CA-402 Compact balance, 0,01g x 400g 
CA-202 Compact balance, 0,01g x 200g 
CA-4001 Compact balance, 0,1g x 4000g 
CA-2001 Compact balance, 0,1g x 2000g 
CA-6000 Compact balance, 1g x 6000g 

Cân kỹ thuật - Compact balance CA-Series
Hãng sản xuất: Phoenix - Germany
CA-802 Compact balance, 0,01g x 800g 
CA-402 Compact balance, 0,01g x 400g 
CA-202 Compact balance, 0,01g x 200g 
CA-4001 Compact balance, 0,1g x 4000g 
CA-2001 Compact balance, 0,1g x 2000g 
CA-6000 Compact balance, 1g x 6000g 

Model

CA-103
CA-802
CA-402
CA-202
CA-4001
CA-2001
CA-6000
Accuracy

0,001g
0,01g
0,01g
0,01g
0,1g
0,1g
1g 
Capacity

100g
800g
400g
200g
4000g
2000g
6000g
Pan size

120mm
120mm
120mm
120mm
145mm
145mm
145mm
Calibration

Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Meas.
time

2-3 sec
2-3 sec
2-3 sec
2-3 sec
2-3 sec
2-3 sec
2-3 sec
Zalo 0918.511.731