Cân kỹ thuật, CB-Series

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: PHOENIX INSTRUMENT - GERMANY

Mã hàng: Model CB-103, CB-2002, CB-602, CB-202, CB-3001, CB-501

Cân kỹ thuật - Compact balance CB-Series
Hãng sản xuất: Phoenix - Germany

CB-2002 Compact balance, 0,01g x 2000 g, incl. calibration weight 
CB-202 Compact balance, 0,01g x 200 g, incl. calibration weight 
CB-3001 Compact balance, 0,1 g x 3000 g 
CB-501 Compact balance, 0,1 g x 500g 

Cân kỹ thuật - Compact balance CB-Series
Hãng sản xuất: Phoenix - Germany

CB-2002 Compact balance, 0,01g x 2000 g, incl. calibration weight 
CB-202 Compact balance, 0,01g x 200 g, incl. calibration weight 
CB-3001 Compact balance, 0,1 g x 3000 g 
CB-501 Compact balance, 0,1 g x 500g 

Model

CB-103
CB-2002
CB-602
CB-202
CB-3001
CB-501 
Accuracy

0,001g
0,01g
0,01g
0,01g
0,1g
0,1g
Capacity

100g
2000g
600g
200g
3000g
500g
Pan size

90mm
130mm
130mm
130mm
130mm
130mm
Calibration

External
External
External
External
External
External
Meas.
time

4-5 sec
4-5 sec
4-5 sec
4-5 sec
4-5 sec
Zalo 0918.511.731