Cân phân tích, ASN/ABN-Series

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: PHOENIX INSTRUMENT - GERMANY

Mã hàng: Model ASN-324, ASN-224, ASN-124, ABN-224, ABN-124

Cân phân tích - Analytical balance ASN/ABN-Series
Hãng sản xuất: PHOENIX - Đức

Model ASN-324 Analytical balance, internal calibration, 0,1 mg x 320 g 
Model ASN-224 Analytical balance, internal calibration, 0,1 mg x 220 g
Model ASN-124 Analytical balance, internal calibration, 0,1 mg x 120 g
Model ABN-224 Analytical balance, external calibration, 0,1 mg x 220 g
Model ABN-124 Analytical balance, external calibration, 0,1 mg x 120 g

Cân phân tích - Analytical balance ASN/ABN-Series
Hãng sản xuất: PHOENIX - Đức

Model ASN-324 Analytical balance, internal calibration, 0,1 mg x 320 g 
Model ASN-224 Analytical balance, internal calibration, 0,1 mg x 220 g
Model ASN-124 Analytical balance, internal calibration, 0,1 mg x 120 g
Model ABN-224 Analytical balance, external calibration, 0,1 mg x 220 g
Model ABN-124 Analytical balance, external calibration, 0,1 mg x 120 g

Zalo 0918.511.731