Chất kết dính, Binder for XRF

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: FLUXANA - GERMANY

Mã hàng: Code BM-0008, Code BM-0002, Code BM-0003

Chất trộn mẫu (chất kết dính) Binder for XRF 
Hãng cung cấp: Fluxana – Đức
- BOREOX binder for XRF,  Đóng gói 5kg / 20 kg
- CEREOX binder for XRF (Licowax C, Hoechst wax)
- CELLEOX binder for XRF (Cellulose powder)

 

Chất trộn mẫu (chất kết dính) Boreox Binder for XRF 
Code BM-0008
Hãng cung cấp: Fluxana – Đức
- BOREOX binder for XRF,  Đóng gói 5kg / 20 kg
- Thay cho Borix Acid 

Chất trộn mẫu (chất kết dính) Cereox Binder for XRF 
Code BM-0002
Hãng cung cấp: Fluxana – Đức
- CEREOX binder for XRF (Licowax C, Hoechst wax)
- Đóng gói 5kg / 20 kg

Chất trộn mẫu (chất kết dính) Celleox Binder for XRF 
Code BM-0003
Hãng cung cấp: Fluxana – Đức
- CELLEOX binder for XRF (Cellulose powder)
- Đóng gói 0.25kg / 20 kg

Zalo 0918.511.731