CUVETTE THẠCH ANH HELLMA, TYPE 100-QS

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: HELLMA ANALYTICS - GERMANY

Mã hàng: Type 100-QS

CUVETTE THẠCH ANH
Type 100-QS
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức


- Vật liệu: Quartz suprasil®
- Bước sóng: 200 nm - 2500 nm, thang bước sóng tử ngoại - khả kiến

CUVETTE THẠCH ANH
Type 100-QS
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức


- Cuvette thạch anh, sử dụng phù hợp với các máy quang phổ của các hãng khác nhau.
- Vật liệu: Quartz suprasil®
- Bước sóng: 200 nm - 2500 nm, thang bước sóng tử ngoại - khả kiến
Order Number: 100-10-40
Light Path: 10 mm
Volume: 3500 μl
Order Number: 100-20-40
Light Path: 20 mm
Volume: 7000 μl
Order Number: 100-40-40
Light Path: 4 mm
Volume: 14000 μl
Order Number: 100-50-40
Light Path: 50 mm
Volume: 17500 μl
Order Number: 100-100-40
Light Path: 50 mm
Volume: 35000 μl
Order Number: 100-5-40
Light Path: 5 mm
Volume: 1750 μl
Order Number: 100-2-40
Light Path: 2 mm
Volume: 700 μl
Order Number: 100-1-40
Light Path: 1 mm
Volume: 350 μl

Zalo 0918.511.731