CUVETTE THẠCH ANH, Spectrosil® Far UV Quartz

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: STARNA - UK & GERMANY

Mã hàng: Spectrosil® Far UV Quartz

CUVETTE THẠCH ANH
Spectrosil® Far UV Quartz
Hãng sản xuất: STARNA - Đức


wirbel_mini  Cuvette thạch anh loại tiêu chuẩn, hình chữ nhật, được sử dụng phổ biến trong hóa học phân tích.
wirbel_mini  Kích thước bên ngoài cho phép các cuvette được sử dụng với hầu hết mọi máy quang phổ của các nhà sản xuất.
wirbel_mini Thang bước sóng 170 - 2700 nm

CUVETTE THẠCH ANH
Spectrosil® Far UV Quartz
Hãng sản xuất: STARNA - Đức


wirbel_mini  Cuvette thạch anh loại tiêu chuẩn, hình chữ nhật, được sử dụng phổ biến trong hóa học phân tích.
wirbel_mini  Kích thước bên ngoài cho phép các cuvette được sử dụng với hầu hết mọi máy quang phổ của các nhà sản xuất.
wirbel_mini Thang bước sóng 170 - 2700 nm

Zalo 0918.511.731