CUVETTE THỦY TINH HELLMA, 6030-OG

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: HELLMA ANALYTICS - GERMANY

Mã hàng: Type 6030-OG

CUVETTE THỦY TINH
Type 6030-OG
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức


- Vật liệu: Optical Glass
- Bước sóng: 360 nm - 2500 nm, thang bước sóng khả kiến
- Light Path: 10 mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm

CUVETTE THỦY TINH
Type 6030-OG
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức

- Cuvette thủy tinh, sử dụng phù hợp với các máy quang phổ của các hãng khác nhau.
- Vật liệu: Optical Glass
- Bước sóng: 360 nm - 2500 nm, thang bước sóng khả kiến
Order Number: 6030-10-10
Light Path: 10 mm
Volume: 3500 μl
Order Number: 6030-20-10
Light Path: 20 mm
Volume: 7000 μl
Order Number: 6030-40-10
Light Path: 40 mm
Volume: 14000 μl
Order Number: 6030-50-10
Light Path: 50 mm
Volume: 17500 μl

Zalo 0918.511.731