CUVETTE THỦY TINH HELLMA, TYPE 100-OS

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: HELLMA ANALYTICS - GERMANY

Mã hàng: Type 100-OS

CUVETTE THỦY TINH
Type 6030-OG
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức


- Vật liệu: Special Optical Glass
- Bước sóng: 320 nm - 2500 nm, thang bước sóng khả kiến
- Light Path: 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm, 100 mm

CUVETTE THỦY TINH
Type 100-OS
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức

- Cuvette thủy tinh, sử dụng phù hợp với các máy quang phổ của các hãng khác nhau.
- Vật liệu: Special Optical Glass
- Bước sóng: 320 nm - 2500 nm, thang bước sóng khả kiến
Order Number: 100-10-20
Light Path: 10 mm
Volume: 3500 μl
Order Number: 100-20-20
Light Path: 20 mm
Volume: 7000 μl
Order Number: 100-40-20
Light Path: 4 mm
Volume: 14000 μl
Order Number: 100-50-20
Light Path: 50 mm
Volume: 17500 μl
Order Number: 100-100-20
Light Path: 50 mm
Volume: 35000 μl
Order Number: 100-5-20
Light Path: 5 mm
Volume: 1750 μl
Order Number: 100-2-20
Light Path: 2 mm
Volume: 700 μl
Order Number: 100-1-20
Light Path: 1 mm
Volume: 350 μl

Zalo 0918.511.731