CUVETTE THUỶ TINH, Standard Macro cells, Type 1

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: STARNA - UK & GERMANY

Mã hàng: Standard Macro cells, Type 1

CUVETTE THUỶ TINH
Standard rectangular cells or Macro cells, Type 1
STARNA - Đức


wirbel_mini  Cuvette thuỷ tinh loại tiêu chuẩn, hình chữ nhật, được sử dụng phổ biến trong hóa học phân tích.
wirbel_mini  Kích thước bên ngoài cho phép các cuvette được sử dụng với hầu hết mọi máy quang phổ của các nhà sản xuất.
wirbel_mini Thang bước sóng 334 - 2500 nm hoặc 320 - 2500 nm

CUVETTE THUỶ TINH
Standard rectangular cells or Macro cells, Type 1
Hãng sản xuất: STARNA - Đức


wirbel_mini  Cuvette thuỷ tinh loại tiêu chuẩn, hình chữ nhật, được sử dụng phổ biến trong hóa học phân tích.
wirbel_mini  Kích thước bên ngoài cho phép các cuvette được sử dụng với hầu hết mọi máy quang phổ của các nhà sản xuất.
wirbel_mini Thang bước sóng 334 - 2500 nm hoặc 320 - 2500 nm

Zalo 0918.511.731