Giấy lọc Cellulose, MN 640 de, REF 207012

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: MACHEREY-NAGEL - GERMANY

Mã hàng: Type: MN 640 de, REF 207012

Giấy lọc Cellulose, định lượng, không tro, chảy rất chậm
Type: MN 640 de
REF 207012

Hãng sản xuất: Macherey Nagel (MN) - Đức

Filter paper circles, MN 640 de, Quantitative, Very slow (195 s), Smooth
MN 640 de is an ashless, very slow filter paper for the filtration of finest particles in quantitative range.

Giấy lọc định lượng, không tro, chảy rất chậm
Type: MN 640 de
REF 207012

Hãng sản xuất: Macherey Nagel (MN) - Đức

Filter paper circles, MN 640 de, Quantitative, Very slow (195 s), Smooth
MN 640 de is an ashless, very slow filter paper for the filtration of finest particles in quantitative range.

Format Filter paper circles
Grade MN 640 de
Surface Smooth
Basis weight 100 g/m²
Thickness 0.2 mm
Filtration speed description        Very slow
Filtration speed 195 s
Quality Quantitative
Material Cellulose
Ash content < 0.01 %
Color White
Retention capacity 1–2 µm
Wetstrength Light
Diameter 55 mm, 70 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 150 mm, 185 mm, 240 mm, 270 mm, 320 mm
Scope of delivery 100 filters per pack
Hazardous material No
Zalo 0918.511.731