KHÚC XẠ KẾ ĐO BRIX, ĐỘ MẶN, HR SERIES

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: KRÜSS OPTRONIC - GERMANY

Mã hàng: HR SERIES -MANUAL HAND-HELD REFRACTOMETERS

Khúc xạ kế cầm tay - MANUAL HAND-HELD REFRACTOMETERS
Model: HR SERIES
Hãng sản xuất: KRÜSS
 (Kruess) - Đức
Xuất xứ: Đức

Khúc xạ kế cầm tay - MANUAL HAND-HELD REFRACTOMETERS
Model: HR SERIES
Hãng sản xuất: KRÜSS
 (Kruess) - Đức
Xuất xứ: Đức


Model: HR10: Thang đo: 0–10%Brix / Độ chính xác: 0.1 %Brix / Vạch chia: 0.1 %Brix
Model: HR18-01: Thang đo: 0–18 %Brix  / Độ chính xác: 0.1 %Brix /Vạch chia: 0.1 %Brix
Model: HRN20: Thang đo: 0–20 %Brix / Độ chính xác: 0.2 %Brix / Vạch chia: 0.2 %Brix
Model: HRN32: Thang đo: 0–32 %Brix  / Độ chính xác: 0.2 %Brix / Vạch chia: 0.2 %Brix
Model: HRT32: Thang đo: 0–32 %Brix  / Độ chính xác: 0.2 %Brix / Vạch chia: 0.2 %Brix / Bù nhiệt tự động
Model: HRN62: Thang đo: 28–62 %Brix  / Độ chính xác: 0.2 %Brix / Vạch chia: 0.2 %Brix
Model: HRT62: Thang đo: 28–62 %Brix  / Độ chính xác: 0.2 %Brix / Vạch chia: 0.2 %Brix / Bù nhiệt tự động
Model: HRN82: Thang đo: 45–82 %Brix  / Độ chính xác: 0.2 %Brix / Vạch chia: 0.2 %Brix
Model: HRT82: Thang đo: 45–82 %Brix  / Độ chính xác: 0.2 %Brix / Vạch chia: 0.2 %Brix / Bù nhiệt tự độn

Zalo 0918.511.731