KÍNH LỌC CHUẨN HELLMA, 667-UV307

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: HELLMA ANALYTICS - GERMANY

Mã hàng: Model 667-UV307, Order no.: 667307

Kính lọc chuẩn cho máy quang phổ
Model 667-UV307
Order no.: 667307
Hãng sản xuất: HELLMA – Đức

Bộ bao gồm các kính lọc:
+ 667-UV20: 20 mg/l potassium dichromate in HClO4
+ 667-UV40: 40 mg/l potassium dichromate in HClO4
+ 667-UV60: 60 mg/l potassium dichromate in HClO4
+ 667-UV80: 80 mg/l potassium dichromate in HClO4
+ 667-UV0100: 100 mg/l potassium dichromate in HClO4
+ 667-UV14: Perchloric acid (reference filter)
Bộ kính lọc được đựng trong hộp bảo quản chất lượng cao và chứng nhận hiệu chuẩn (DAkkS calibration certificate)

Kính lọc chuẩn cho máy quang phổ
Model 667-UV307
Order no.: 667307
Hãng sản xuất: HELLMA – Đức

Bộ bao gồm các kính lọc:
+
667-UV20: 20 mg/l potassium dichromate in HClO4
+ 667-UV40: 40 mg/l potassium dichromate in HClO4
+ 667-UV60: 60 mg/l potassium dichromate in HClO4
+ 667-UV80: 80 mg/l potassium dichromate in HClO4
+ 667-UV0100: 100 mg/l potassium dichromate in HClO4
+ 667-UV14: Perchloric acid (reference filter)
Bộ kính lọc được đựng trong hộp bảo quản chất lượng cao và chứng nhận hiệu chuẩn (DAkkS calibration certificate)

Zalo 0918.511.731