Lò nung đo hàm lượng chất bốc, VMF 10/6

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: CARBOLITE - UK

Mã hàng: Model VMF 10/6

Lò nung đo hàm lượng chất bốc
Model VMF 10/6
Hãng sản xuất: CARBOLITE – Anh

- Lò nung đo hàm lượng chất bốc của than theo tiêu chuẩn ISO 562:2010 (Volatile Matter in Coal & Coke)

Lò nung đo hàm lượng chất bốc
Model VMF 10/6
Hãng sản xuất: CARBOLITE – Anh

- Lò nung đo hàm lượng chất bốc của than theo tiêu chuẩn ISO 562:2010 (Volatile Matter in Coal & Coke)

Cung cấp kèm theo:
+ Giá để chén nung mẫu 4 vị trí (4 crucible rack), Code: 00037-3-2003, NSX: Carbolite – Anh
+ Dụng cụ lấy giá để chén (crucible stand handle), Code: 00125-3-1007, NSX: Carbolite - Anh,
+ Chén nung và nắp đậy (crucible & lid) Code: 40-209-460-0025, NSX: Carbolite – Anh

Zalo 0918.511.731