Máy đo độ ẩm hạt, Model GMS GRAIN MASTER

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: DRAMINSKI - POLAND

Mã hàng: Model GMS - GRAIN MASTER

Máy đo độ ẩm hạt
Model GMS - GRAIN MASTER
Hãng sản xuất: DRAMINSKI - POLAND

wirbel_mini   Máy đo độ ẩm hạt với dụng cụ nghiền mẫu.
wirbel_mini   Thiết bị này đảm bảo đo độ ẩm chính xác trong điều kiện tại hiện trường.
wirbel_mini   Phù hợp kiểm tra độ ẩm của ngô (bắp) lên tới 45%.
wirbel_mini   BẢO HÀNH 02 NĂM!!

Máy đo độ ẩm hạt
Model GMS -  GRAIN MASTER
Hãng sản xuất: DRAMINSKI - POLAND

- Máy đo độ ẩm hạt với dụng cụ nghiền mẫu.
- Thiết bị này đảm bảo đo độ ẩm chính xác trong điều kiện tại hiện trường.
- Phù hợp kiểm tra độ ẩm của ngô (bắp) lên tới 45%.

Cài đặt sẵn cho 23 loài ngũ cốc, cây dầu và cây họ đậu với phạm vi đo sau:
Pea 9.5% – 23.0%
Spring barley 10.0% – 25.0%
Cannabis sativa 4.4% – 15.0%
Maize 10.0% – 30.0%
Maize 30.0% – 45.0%
Blue lupine 10.0% – 28.0%
Oats 10.1% – 25.0%
Millet 8.0% – 15.0%
Variety wheat 10.0% – 24.5%
Common wheat 10.0% – 27.0%
Triticale 11.0% – 26.0%
Paddy rice 8.0% – 32.5%
Canola 4.9% – 20.0%
Soya 5.0% – 40.0%
Vetch 7.0% – 20.0%
Rye 10.5% – 29.0%
Rice white 8.0% – 20.0%
Rice brown 7.0% – 20.0%
Mung beans 8.3% – 23.0%
Sorghum 6.0% – 30.0%
Buckwheat 7.0% – 20.0%
Pigeon pea 9.5% – 22.0%
Oil radish 5.0% – 20.0%

 
Có thể thêm các hiệu chuẩn mới theo yêu cầu của khách hàng:
Safflower 6.0% – 20.0%
Maize 10.5% – 45.0%
Oil radish 5.0% – 20.0%
Phacelia 10,0% – 24,0%
Hulled quinoa 5,6% – 20,6%
Unhulled quinoa 6,5% – 21,0%
Jute seed (Kenaf) 5,3% – 25,0%
Jute seed (Mesta) 5,3% – 25,0%
Unhusked sunflower seeds 3,5% – 24,1%
Black sesame 7,0% – 25,1%

Zalo 0918.511.731