Máy đo độ ẩm - tỉ trọng, GMDM - Grain moisture and density meter

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: DRAMINSKI - POLAND

Mã hàng: Model GMDM - Grain moisture and density meter

Máy đo độ ẩm - tỉ trọng
Model GMDM - Grain moisture and density meter
Hãng sản xuất: DRAMINSKI - POLAND


wirbel_mini  Model GMDM được thiết kế cho các chuyên gia để thực hiện các phép đo chính xác về độ ẩm và mật độ hạt.
wirbel_mini 
 Độ tin cậy cao và dễ dàng để hoạt động.
wirbel_mini 
 Thiết kế cho nhà sản xuất ngũ cốc, nông sản, công ty lưu trữ và chế biến ngũ cốc, nhà sản xuất thức ăn từ ngũ cốc.
wirbel_mini   
BẢO HÀNH 02 NĂM!

Máy đo độ ẩm - tỉ trọng
Model GMDM - Grain moisture and density meter
Hãng sản xuất: DRAMINSKI - POLAND


- Máy đo độ ẩm và tỉ trọng (mật độ hạt) ngũ cốc Model GMDM được thiết kế cho các chuyên gia để thực hiện các phép đo chính xác về độ ẩm và mật độ hạt.
- Độ tin cậy cao và dễ dàng để hoạt động.
- Thiết kế cho nhà sản xuất ngũ cốc, nông sản, công ty lưu trữ và chế biến ngũ cốc, nhà sản xuất thức ăn từ ngũ cốc.

canola 4.0% – 20.0%
rye 9.0% – 24.0%
common wheat 9.0% – 24.0%
quality wheat 9.0% – 24.0%
triticale 9.0% – 24.0%
spring barley 9.0% – 24.0%
oat 9.0% – 24.0%
corn 9.0% – 24.0%


We can add new calibrations upon customer’s request:

buckwheat 7.4% – 25.0%
lupine 7.6% – 24.3%
horse bean 6.5% – 22.2%
soya 5.1% – 22.0%
green Coffee Arabica 5.5% – 3.0%
green Coffee Robusta 6.0% – 30.0%
cannabis sativa 3.5% – 17.5%

Zalo 0918.511.731