MÁY ĐO EC ĐỂ BÀN, ORION STAR A212

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: THERMO SCIENTIFIC - USA

Mã hàng: Model ORION STAR A212, Order code: STARA2125, STARA2126

MÁY ĐO EC ĐỂ BÀN
Model ORION STAR A212
Order code: STARA2125, STARA2126
Hãng sản xuất: THERMO SCIENTIFIC - USA


Order code: STARA2125: đo EC đo mẫu nước thải, nước sinh hoạt...
Order code: STARA2126: đo EC với điện cực đo EC cho nước tinh khiết, nước siêu sạch, nước R.O

MÁY ĐO EC ĐỂ BÀN
Model ORION STAR A212
Order code: STARA2125, STARA2126
Hãng sản xuất: THERMO SCIENTIFIC - USA


Order code: STARA2125: máy đo EC đo mẫu nước thải, nước sinh hoạt...
Cung cấp bao gồm:
- Orion Star A212 Conductivity Benchtop Meter Kit
- 013005MD Orion DuraProbe conductivity probe, K=0.475
- 011007 conductivity standard, 1413 μS, 5 x 60 mL
- Electrode arm with redesigned holder
- Universal power adapter

Order code: STARA2126: máy đo EC với điện cực đo EC cho nước tinh khiết, nước siêu sạch, nước R.O

Cung cấp bao gồm:
- Orion Star A212 Conductivity Benchtop Meter Kit for Ultrapure Water
- 013016MD Orion conductivity probe with flow-through cell, K=0.1
- 011008 conductivity standard, 100 μS, 5 x 60 mL
- Electrode arm with redesigned holder
- Universal power adapter


 

Zalo 0918.511.731