MÁY QUANG PHỔ UV-VIS, MODLE 7205

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: JENWAY - UK (COLE PARMER)

Mã hàng: Model 7205 / Order code: 7205 501

Máy quang phổ UV-VIS
Model 7205 / Order code: 7205 501
Hãng sản xuất: JENWAY – UK (COLE PARMER)

- Thang bước sóng: 198 to 800nm
- Băng thông (Spectral bandwidth): 5nm
- T: 0 to 199.9%
- ABS: -0.300 to 2.500A

Máy quang phổ UV-VIS
Model 7205 / Order code: 7205 501
Hãng sản xuất: JENWAY – UK (COLE PARMER)

Bước sóng:
- Thang bước sóng: 198 to 800nm
- Độ chính xác: ± 2nm
- Độ lặp lại: ± 2nm
- Băng thông (Spectral bandwidth): 5nm
Trắc quang:
- T: 0 to 199.9%
- ABS: -0.300 to 2.500A
- Accuracy: +/- 0.01A at 1.0A and 546nm
- Stability (A): +/- 0.005A/h at 0.04A and 546nm after 60 min warm-up
- Noise: +/- 0.002A at 0.04A and +/- 0.02A at 2.0A and 546nm
- Stray Light at 340nm, %T: <1%T according to ANSI/ASTM E387-72
- Thang quét phổ: 198 to 800nm
- Nguồn đèn: Xenon lamp
- Cổng USB: 2
- Nguồn điện:100 – 240VAC at 50 to 60Hz
- Kích thước: 212 x 422 x 120mm / 2.8kg

Cung cấp bao gồm:
+ Máy quang phổ Model 7205.
+ Giá đỡ cuvette loại 10x10mm (light path: 10 mm) được gắn sẵn.
+ Cáp nguồn và hướng dẫn sử dụng

Optional: Cuvette các loại

Zalo 0918.511.731