Micropipette Đơn Kênh, Model Transferpette® S

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: BRAND - GERMANY

Mã hàng: Model Transferpette® S

Micropipette Brand - Dụng cụ hút mẫu đơn kênh
Model Transferpette® S
Hãng sản xuất: BRAND - Đức

Single-channel micropipette Transferpette® S, adjustable, CE-IVD, DE-M
+ Hiệu quả: hoạt động một tay
+ Linh hoạt: thiết kế tiện dụng cho mọi kích cỡ bàn tay
+ Đáng tin cậy: bảo vệ thay đổi thể tích cài đặt, ngăn chặn các điều chỉnh ngẫu nhiên

Micropipette Brand - Dụng cụ hút mẫu đơn kênh
Model Transferpette® S
Hãng sản xuất: BRAND - Đức

Single-channel micropipette Transferpette® S, adjustable, CE-IVD, DE-M
+ Hiệu quả: hoạt động một tay
+ Linh hoạt: thiết kế tiện dụng cho mọi kích cỡ bàn tay
+ Đáng tin cậy: bảo vệ thay đổi thể tích cài đặt, ngăn chặn các điều chỉnh ngẫu nhiên

Mã đặt hàng (Order code):

Order code Volume range

Model

Accuracy in % (±)

Accuracy in µl (±)

Coefficient of variation (%)

Coefficient of variation in µl

705868 0,1 - 1 µl D-1 2 % 0,02 µl 1,2 % 0,012 µl 0,1 - 20
705869 0,1 - 2,5 µl D-2,5 1,4 % 0,035 µl 0,7 % 0,018 µl 0,5 - 20
705870 0,5 - 10 µl D-10 1 % 0,1 µl 0,5 % 0,05 µl 0,5 - 20
705872 2 - 20 µl D-20 0,8 % 0,16 µl 0,4 % 0,08 µl 2 - 200
705873 5 - 50 µl D-50 0,8 % 0,4 µl 0,3 % 0,15 µl 2 - 200
705874 10 - 100 µl D-100 0,6 % 0,6 µl 0,2 % 0,2 µl 2 - 200
705878 20 - 200 µl D-200 0,6 % 1,2 µl 0,2 % 0,4 µl 2 - 200
705880 100 - 1.000 µl D-1000 0,6 % 6 µl 0,2 % 2 µl 50 - 1000
705882 500 - 5.000 µl D-5000 0,6 % 30 µl 0,2 % 10 µl 500 - 5000
705884 1.000 - 10.000 µl D-10000 0,6 % 60 µl 0,2 % 20 µl 1000 - 10000


Transferpette® S type adjustable volume, with performance certificate, shelf/rack mount, silicone grease

Zalo 0918.511.731