PHỤ KIỆN CHO MÁY ĐO POL, KRUESS

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: KRÜSS OPTRONIC - GERMANY

Mã hàng: Accessories for Polarimeter

Accessories for Polarimeter
BỂ ỔN NHIỆT - Water bath thermostat

ỐNG ĐO POL, THỦY TINH
ỐNG ĐO POL, THÉP KHÔNG RỈ

ỐNG CHUẨN THẠCH ANH - QUARTZ CONTROL PLATES

 

BỂ ỔN NHIỆT - Water bath thermostat
Model PT31
Hãng sản xuất: KRÜSS (Kruess) - Đức

- Water bath thermostat; adjustment range: 8–40 °C; interface: RS-232; power supply: 100–240 V, 50/60 Hz, 60 W; dimensions (w x h x d): 90 mm x 210 mm x 140 mm

ỐNG ĐO POL, THỦY TINH
Hãng sản xuất: KRÜSS (Kruess) - Đức
PRG-100 Glass tube, 100 mm, 8 ml
PRG-200 Glass tube, 200 mm, 15 ml
PRG-50-E Glass tube with filling funnel, 50 mm, 3 ml
PRG-100-E Glass tube with filling funnel, 100 mm, 6 ml
PRG-200-E Glass tube with filling funnel, 200 mm, 12 ml
PRG-100-ET Glass tube with stainless steel jacket and filling funnel, temperature-controlled, 100 mm, < 4 ml
PRG-200-ET Glass tube with stainless steel jacket and filling funnel, temperature-controlled, 200 mm, < 8 ml
PRG-100-EPT Glass tube with stainless steel jacket, inlet and outlet as well as integrated Peltier temperature control and temperature measurement, 100 mm, 8 ml
PRG-50-M Micro glass tube, 50 mm, 0.55 ml
PRG-100-M Micro glass tube, 100 mm, 1.1 ml
PRG-50-MT Micro glass tube, temperature-controlled, 50 mm, 0.4 ml
PRG-100-D Flow-through glass tube, 100 mm, 8.7 ml
PRG-100-DT Flow-through micro glass tube, temperature-controlled, 100 mm, 0.7 ml


ỐNG ĐO POL, THÉP KHÔNG RỈ
Hãng sản xuất: KRÜSS (Kruess) - Đức
PRM-200-ET Stainless steel tube with filling funnel, temperature-controlled, 200 mm, 17 ml
PRM-100-D Stainless steel flow-through tube with filling funnel and overflow pipe, 100 mm, 12 ml
PRM-200-D Stainless steel flow-through tube with filling funnel and overflow pipe, 200 mm, 17 ml
PRM-100-DT Stainless steel flow-through tube with filling funnel and overflow pipe, temperature-controlled, 100 mm, 12 ml
PRM-200-DT Stainless steel flow-through tube with filling funnel and overflow pipe, temperature-controlled, 200 mm, 17 ml
PRM-100-DTT Stainless steel flow-through tube with filling funnel and overflow pipe, temperature-controlled,
with temperature probe, 100 mm, 12 ml
PRM-200-DTT Stainless steel flow-through tube with filling funnel and overflow pipe, temperature-controlled,
with temperature probe, 200 mm, 17 ml
PRM-50-SD Stainless steel flow-through tube with hose connections, 50 mm, 10 ml
PRM-100-SD Stainless steel flow-through tube with hose connections, 100 mm, 12 ml
PRM-200-SD Stainless steel flow-through tube with hose connections, 200 mm, 17 ml
PRM-10-SDM Stainless steel flow-through micro tube with hose connections, 10 mm, 1.5 ml
PRM-50-SDM Stainless steel flow-through micro tube with hose connections, 50 mm, 1 ml
PRM-100-SDM Stainless steel flow-through micro tube with hose connections, 100 mm, 0.5 ml
PRM-100-SDT Stainless steel flow-through tube with hose connections, temperature-controlled, 100 mm, 12 ml
PRM-200-SDT Stainless steel flow-through tube with hose connections, temperature-controlled, 200 mm, 17 ml
PRM-25-SDTM Stainless steel flow-through micro tube with hose connections, temperature-controlled, 25 mm, 0.5 ml
PRM-50-SDTM Stainless steel flow-through micro tube with hose connections, temperature-controlled, 50 mm, 1 ml
PRM-100-SDTM Stainless steel flow-through micro tube with Luer connections, temperature-controlled, 100 mm, 0.5 ml
PRM-200-SDTM Stainless steel flow-through micro tube with Luer connections, temperature-controlled, 200 mm, 2.5 ml
PRM-100-SDTT Stainless steel flow-through tube with hose connections, temperature-controlled, with temperature probe, 100 mm, 12 ml
PRM-200-SDTT Stainless steel flow-through tube with hose connections, temperature-controlled, with temperature probe, 200 mm, 17 ml

 

ỐNG CHUẨN THẠCH ANH - QUARTZ CONTROL PLATES
Hãng sản xuất: KRÜSS (Kruess) - Đức

PQE+17 Factory-certified economy quartz control plate for P3000 (to a limited extent P8000 series); accuracy: ±0.005°, angle of rotation: +17° (±1°), +50 °Z (±1 °Z) at 20 °C
PQE+34 Factory-certified economy quartz control plate for P3000 (to a limited extent P8000 series); accuracy: ±0.005°, angle of rotation: +34° (±1°), +99 °Z (±1 °Z) at 20 °C 
PQE–17 Factory-certified economy quartz control plate for P3000 (to a limited extent P8000 series); accuracy: ±0.005°, angle of rotation: –17° (±1°), –50 °Z (±1 °Z) at 20 °C
PQE–34 Factory-certified economy quartz control plate for P3000 (to a limited extent P8000 series); accuracy: ±0.005°, angle of rotation: –34° (±1°), –99 °Z (±1 °Z) at 20 °C
PQP+17 PTB-certified premium quartz control plate for P8000 series and P3000; accuracy: ±0.001°, angle of rotation: +17° (±1°), +50 °Z (±1 °Z) at 20 °C
PQP+34 PTB-certified premium quartz control plate for P8000 series and P3000; accuracy: ±0.001°, angle of rotation: +34° (±1°), +99 °Z (±1 °Z) at 20 °C
PQP–17 PTB-certified premium quartz control plate for P8000 series and P3000; accuracy: ±0.001°, angle of rotation: –17° (±1°), –50 °Z (±1 °Z) at 20 °C
PQP–34 PTB-certified premium quartz control plate for P8000 series and P3000; accuracy: ±0.001°, angle of rotation: –34° (±1°), –99 °Z (±1 °Z) at 20 °C

 

Zalo 0918.511.731