Phụ kiện máy nghiền ZM200

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: RETSCH - GERMANY

Mã hàng: Code 03.647.0235, 03.647.0239, RETSCH, Cỡ lỗ 0.50 mm, 2.00 mm


Rây vòng - Ring sieve cho máy nghiền ZM 200
Code 03.647.0235
Code 03.647.0239
Hãng sản xuất: RETSCH - Đức

- Rây vòng (ring sieve), code 03.647.0235, phụ kiện của máy nghiền ZM200, RETSCH, Cỡ lỗ 0.50 mm (Trapezoid holes)
- Rây vòng (ring sieve), code 03.647.0239, phụ kiện của máy nghiền ZM200, RETSCH, Cỡ lỗ 2.00 mm (Trapezoid holes)

Rotor cho máy nghiền ZM200, Push-fit rotors of stainless steel
Hãng sản xuất: RETSCH - Đức

Code 02.608.0040: Push-fit rotor    6 teeth     
Code 02.608.0041: Push-fit rotor    12 teeth     
Code 02.608.0042: Push-fit rotor    24 teeth

Rây vòng - Ring sieve cho máy nghiền ZM 200
Hãng sản xuất: RETSCH - Đức

Ring sieves of stainless steel
03.647.0231: Trapezoid holes    0.08 mm     
03.647.0232: Trapezoid holes    0.12 mm     
03.647.0233: Trapezoid holes    0.20 mm     
03.647.0234: Trapezoid holes    0.25 mm     
03.647.0396: Trapezoid holes    0.35 mm     
03.647.0235: Trapezoid holes    0.50 mm
03.647.0236: Trapezoid holes    0.75 mm     
03.647.0237: Trapezoid holes    1.00 mm, Hàng có sẵn!
03.647.0238: Trapezoid holes    1.50 mm     
03.647.0239: Trapezoid holes    2.00 mm Hàng có sẵn!
03.647.0240: Round holes    3.00 mm     
03.647.0241: Round holes    4.00 mm     
03.647.0242: Round holes    5.00 mm
03.647.0243: Round holes    6.00 mm

Ring sieve cho máy nghiền ZM 200
Ring sieves of stainless steel, with reinforced rim, recommended for heavy-duty usage
03.647.0244: Trapezoid holes    0.08 mm     
03.647.0245: Trapezoid holes    0.12 mm     
03.647.0246: Trapezoid holes    0.20 mm     
03.647.0247: Trapezoid holes    0.25 mm     
03.647.0397: Trapezoid holes    0.35 mm     
03.647.0248: Trapezoid holes    0.50 mm     
03.647.0249: Trapezoid holes    0.75 mm     
03.647.0250: Trapezoid holes    1.00 mm     
03.647.0251: Trapezoid holes    1.50 mm     
03.647.0252: Trapezoid holes    2.00 mm     
03.647.0272: Round holes    3.00 mm     
03.647.0273: Round holes    4.00 mm     
03.647.0274: Round holes    5.00 mm     
03.647.0275: Round holes    6.00 mm

Zalo 0918.511.731