BỂ ỔN NHIỆT TUẦN HOÀN, CORIO C-BT9

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: JULABO - GERMANY

Mã hàng: Model CORIO C-BT9, Order no.: 9 011 309

BỂ ỔN NHIỆT TUẦN HOÀN
Model CORIO C-BT9, Open Heating Bath Circulators
Order no.: 9 011 309

Hãng sản xuất: JULABO – Đức
- Thang nhiệt độ: max. 1000C
- Dung tích sử dụng: 6-9 lít
- For internal applications

BỂ ỔN NHIỆT TUẦN HOÀN
Model CORIO C-BT9, Open Heating Bath Circulators
Order no.: 9 011 309

Hãng sản xuất: JULABO – Đức
- Thang nhiệt độ: max. 1000C
- Độ phân giải: 0.10C
- Dung tích sử dụng: 6-9 lít
- Lưu lượng tuần hoàn: 6 lít/phút
- Bể làm bằng vật liệu trong suốt
- Kích thước: 23 x 15 / 15 cm (Bath opening / bath depth).
- Môi trường hoạt động: 5...40 °C
- Nguồn điện: 208 - 230 V / 50 - 60 Hz

Option: Nắp đậy, giá để ống nghiệm, bình tam giác...