BƠM CHÂN KHÔNG, N 022 AN.18, N 022 AT.18​​​​​​​

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: KNF - GERMANY

Mã hàng: Model N 022 AN.18, Model N 022 AT.18​​​​​​​, Series N 022 A_.18 Pumps​​​​​​​

BƠM CHÂN KHÔNG KNF
Model N 022 AN.18
Model N 022 AT.18
Series N 022 A_.18 Pumps
Hãng sản xuất: KNF - Đức

- Diaphragm Pumps for Air, Gases and Vapours
- Loại bơm màng, chống hóa chất
- Lưu lượng: 15 lít/phút
- Độ chân không tối đa: 100 mbar abs
- Áp suất hoạt động: 4 bar g

BƠM CHÂN KHÔNG KNF
Model N 022 AN.18
Model N 022 AT.18
Series N 022 A_.18 Pumps
Hãng sản xuất: KNF - Đức

- Diaphragm Pumps for Air, Gases and Vapours
- Loại bơm màng, chống hóa chất
-     Lưu lượng: 15 lít/phút
-     Độ chân không tối đa: 100 mbar abs
-     Áp suất hoạt động: 4 bar g
-     Đường kính trong ống nối: 6 mm
-     Nhiệt độ môi trường và khí cho phép: 5 – 40 độ C
-     Nguồn điện: 230 V/50 Hz
-     Cấp bảo vệ: IP20
-     Công suất: 100 W
-     Dòng hoạt động: 0.7 A
Vật liệu:
Model N 022 AN.18
-    Pump head: Aluminum
-    Diaphragm: Chloroprene (CR)
-    Valves: Stainless steel

Model N 022 AT.18
-    Pump head: Aluminum
-    Diaphragm: PTFE-coated
-    Valves: Stainless steel​​​​​​​