Máy đo màu, Model EC 2000 Pt/Co

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: LOVIBOND - GERMANY

Mã hàng: Model EC 2000 Pt/Co, Order No. 162010

Thiết bị so màu
Model EC 2000 Pt/Co
Order No. 162010
Hãng sản xuất: Lovibond/Tintometer – Đức

Thiết bị so màu
Model EC 2000 Pt/Co
Order No. 162010
Hãng sản xuất: Lovibond/Tintometer – Đức

• EC 2000-Pt-Co in carrying case
• Power Supply (UK, EU, US Plug)
• USB Cable
• Screwdriver
• 4x AA Batteries
• Liquid Reference Standard 1
• 3 x 50mm W100 (Plastic cell)
1 x 50mm W100 (Optical Glass cell)
• Glass Standard
• CD with Software (Windows) and Manual