TỶ TRỌNG KẾ CHUẨN, TYPE L20

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: LUDWIG SCHNEIDER - GERMANY

Mã hàng: TYPE L20 Precision density hydrometers

Tỷ trọng kế chuẩn
Hãng sản xuất: LUDWIG SCHNEIDER – Đức

- Vạch chia: 0.0002 gr/cm³
- Chiều dài: 430 mm
- Phù hợp dùng hiệu chuẩn (suitable for calibration)
- acc. to DIN 12791
- Cung cấp kèm chứng nhận certificate of conformity.

Tỷ trọng kế chuẩn
Hãng sản xuất: LUDWIG SCHNEIDER – Đức

- Vạch chia: 0.0002 gr/cm³
- Chiều dài: 430 mm
- Phù hợp dùng hiệu chuẩn (suitable for calibration)
- acc. to DIN 12791
- Cung cấp kèm chứng nhận certificate of conformity.

Type L 20-060 / Item no.: 3112001: Thang (range): 0.600-0.620 gr/cm³
Type L 20-062 / Item no.: 3112002: Thang (range): 0.620-0.640 gr/cm³
Type L 20-064 / Item no.: 3112003: Thang (range): 0.640-0.660 gr/cm³
Type L 20-066 / Item no.: 3112004: Thang (range): 0.660-0.680 gr/cm³
Type L 20-068 / Item no.: 3112005: Thang (range): 0.680-0.700 gr/cm³
Type L 20-070 / Item no.: 3112006: Thang (range): 0.700-0.720 gr/cm³
Type L 20-072 / Item no.: 3112007: Thang (range): 0.720-0.740 gr/cm³
Type L 20-074 / Item no.: 3112008: Thang (range): 0.740-0.760 gr/cm³
Type L 20-076 / Item no.: 3112009: Thang (range): 0.760-0.780 gr/cm³
Type L 20-078 / Item no.: 3112010: Thang (range): 0.780-0.800 gr/cm³
Type L 20-080 / Item no.: 3112011: Thang (range): 0.800-0.820 gr/cm³
Type L 20-082 / Item no.: 3112012: Thang (range): 0.820-0.840 gr/cm³
Type L 20-084 / Item no.: 3112013: Thang (range): 0.840-0.860 gr/cm³
Type L 20-086 / Item no.: 3112014: Thang (range): 0.860-0.880 gr/cm³
Type L 20-088 / Item no.: 3112015: Thang (range): 0.880-0.900 gr/cm³
Type L 20-090 / Item no.: 3112016: Thang (range): 0.900-0.920 gr/cm³
Type L 20-092 / Item no.: 3112017: Thang (range): 0.920-0.940 gr/cm³
Type L 20-094 / Item no.: 3112018: Thang (range): 0.940-0.960 gr/cm³
Type L 20-096 / Item no.: 3112019: Thang (range): 0.960-0.980 gr/cm³
Type L 20-098 / Item no.: 3112020: Thang (range): 0.980-1.000 gr/cm³
Type L 20-100 / Item no.: 3112021: Thang (range): 1.000-1.020 gr/cm³
Type L 20-102 / Item no.: 3112022: Thang (range): 1.020-1.040 gr/cm³
Type L 20-104 / Item no.: 3112023: Thang (range): 1.040-1.060 gr/cm³
Type L 20-106 / Item no.: 3112024: Thang (range): 1.060-1.080 gr/cm³
Type L 20-108 / Item no.: 3112025: Thang (range): 1.080-1.100 gr/cm³
Type L 20-110 / Item no.: 3112026: Thang (range): 1.100-1.120 gr/cm³
Type L 20-112 / Item no.: 3112027: Thang (range): 1.120-1.140 gr/cm³
Type L 20-114 / Item no.: 3112028: Thang (range): 1.140-1.160 gr/cm³
Type L 20-116 / Item no.: 3112029: Thang (range): 1.160-1.180 gr/cm³
Type L 20-118 / Item no.: 3112030: Thang (range): 1.180-1.200 gr/cm³

Optional: DAkkS calibration certificate for hydrometer / alcoholmeter for L20 hydrometers as listed above with 3 calibration points cover the range

Zalo 0918.511.731