Viên xúc tác phá mẫu Kjeldahl, Model KT1

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: BEHR LABOR-TECHNIK - GERMANY

Mã hàng: Model KT1 Article-No: B00217934, Catalogue-No: 104840100

Viên xúc tác phá mẫu Kjeldahl 
Model KT1
Article-No: B00217934
Catalogue-No: 104840100
Hãng sản xuất: Behr Labor-Technik – Đức 

- Hộp 1000 viên 
- Dùng xúc tác quá trình phá mẫu đạm Kjeldahl
- Kjeldahl catalyst tablets each 5.0 g K2SO4 + 0.5 G CuSo4 (box of 1000 pcs.)

Viên xúc tác phá mẫu Kjeldahl 
Model KT1
Article-No: B00217934
Catalogue-No: 104840100
Hãng sản xuất: Behr Labor-Technik – Đức 

- Hộp 1000 viên 
- Dùng xúc tác quá trình phá mẫu đạm Kjeldahl
- Kjeldahl catalyst tablets each 5.0 g K2SO4 + 0.5 G CuSo4 (box of 1000 pcs.)
KT1

Zalo 0918.511.731